Udostępniamy auktualnioną wersję błyskawicznego przeglądu systematycznego zbierającego najnowsze doniesienia z dziedziny rehabilitacji w COVID-19 zaakceptowaną do druku w European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine . Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020.