Polecam jubileuszowe wydanie 37 newslettera opublikowane z okazji 4 rocznicy powołania Cochrane Rehabilitation, w którym można zapoznać się z:

krótkim sprawozdaniem z dotychczasowych osiągnięć,

wystąpieniem Marka Wilsona, dyrektora generalnego Cochrane Collaboration podkreślającego znaczenie inicjatywy w pandemii COVID-19

wystąpieniem Marii Chiara Carrozza, dyrektora naukowego IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

wystąpieniem Giuseppe Banfi, dyrektora naukowego of the IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi o roli Cochrane Rehabilitation w praktyce rehabilitacji osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego 

wystąpienie Mario Tubertini, dyrektora generalnego Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a, o znaczeniu Cochrane Rehabilitation w praktyce rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego