Czy ćwiczenia lecznicze mogą zastąpić inne techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do gromadzenie w drogach oddechowych zagęszczonego śluzu, który jest przyczyną zaburzeń wentylacji i niewydolności oddechowej. Ćwiczenia oddechowe są szeroko stosowaną metodą oczyszczania dróg oddechowych. Tegoroczny przegląd Cochrane porównuje skuteczność ćwiczeń fizycznych z innymi technikami oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. 

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Trening mobilności w celu poprawy mobilności i funkcjonowania u osób starszych z zespołem kruchości

Zespół kruchości występuje powszechnie u osób starszych (szacunkowo nawet 21% populacji w wieku powyżej 65 lat mieszkającej w społeczności lokalnej) i polega na zwiększonej podatności na wystąpienie upadku, trudności w poruszaniu się i wykonywaniu czynności codziennych, zwiększając ryzyko przyjęcia do szpitala i zgonu. Aktualny przegląd Cochrane analizuje wpływ treningu mobilności na mobilność, funkcjonowanie, ryzyko upadku, częstość zgonów i przyjęć do do placówek opiekuńczych.

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska