Czy interwencje fizjoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej są skuteczne i bezpieczne jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc?

Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych we wszystkich grupa wiekowych. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia, a niektóre terapie wspomagające, takie jak suplementacja tlenu, mogą być korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia w obrębie klatki piersiowej, techniki poprawiające drożność dróg oddechowych są szeroko stosowane w zapaleniu płuc u dorosłych bez wiarygodnych dowodów. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska
 

Dodatkowe terapie stosowane łącznie z fizjoterapią w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów powszechnie dotyczy stawu biodrowego kolanowego powodując ból i trudności w codziennych czynnościach np. w chodzeniu. Metodą leczenia z wyboru są ćwiczenia lecznicze w środowisku suchym. Celem przeglądu Cochrane było ustalenie, czy dodanie do ćwiczeń dodatkowych terapii (terapia manualna psychoterapia, interwencja dietetyczna, fizykotrapia, akupunktura) redukują ból, poprawiają funkcjonowanie, jakość życia lub inne wyniki zgłaszane przez pacjentow, a także czy wpływają na obraz radiologiczny. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska