15 października 2017  mija termin nadsyłania streszszczeń na 21 Kongres Europjeskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej  i Rehabilitacji w Wilnie, w dniach 1-6 maja 2018.

Inne ważne daty:
20 grudnia 2017: informacja o przyjęciu prac

21 stycznia 2018: zakończenie rejestracji za najniższą opłatą: normalna rejestracja: 600 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 550 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 450 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 200 Euro, studenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro,  

1 kwietnia 2018: zakończenie rejestracji za zniżkową opłatą: normalna rejestracja: 700 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 650 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 650 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 300 Eurostudenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro.

Pełna informacja o Kongresie dostępna jest tutaj

Proszę o zapoznanie się z newsletterem