Miliony osób na całym świecie cierpi z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów.  Światowy Dzień Choroby zwyrodnieniowej stawów  ma za zadanie propagować świadomość w zakresie problematyki funkcjonalnej dotyczącej osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w kontekście znaczenia wczesnego trafnego rozpoznania dla efektywnego leczenia. Stanowi okazję dla analizy i weryfikacji  diagnostycznych i leczniczych strategii w kontekście współczesnych osiągnięć nauki i zmieniających się potrzeb pacjentów wynikających z uwarunkowań epidemiologicznych, demograficznych i społeczno-kulturowych.

ESPRM jest zaangażowane w społeczne i naukowe działania na rzecz osób chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Przykłady obejmują działalność kierowanego przez prof. Fitnat Dincer  Komitetu Specjalnych zainteresowań naukowych chorób mięśniowo-szkieletowych  , wytyczne w zakresie roli medycyny fizykalnej i rehabilitacji w profilaktyce, leczenia i monitorowania pacjentów z chorobami układu mięsniowo-szkieletowego opracowane wspólnie z Sekcją UEMS-PRM, oraz specjalną sesję naukową organizowaną wspólnie z European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases i International Osteoporosis Foundation w ramach 21 Kongresu Towarzystwa w Wilnie w 2018 roku

Więcej w z specjalnym newsletterze ESPRM