Dzięki staraniom działającej od 2015 roku grupy roboczej złożonej z przedstawicieli specjalistów lekarzy medycyny fizykalnej i rehabilitacji w osobach profesorów Johna Melvilla, Sama Wu, Bryana O'Younga oraz profesor Linamary Batistelli udało się sfinalizować wielomiesięczne starania dzięki którym Międzynarodowe Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM), którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Rehabilitacji uzyskało status organizacji pozarządowej w Konferencji Państw Stron Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Nawiązanie tego typu formalnych relacji między ISPRM i ONZ pozwoli skuteczniej wypełniać społeczną rolę jaką odgrywa Towarzystwo względem społeczności osób z niepełnosprawnością. Więcej w newsletterze ISPRM.