Mam przyjemność zapowiedzieć trzecią edycję kursu "Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT)" urządzanego przez ISICO - Italian Scientific Spine Institute. Kierownikiem kursu jest prof. Stefano Negrini. Kurs składa się z 12 modułów, z ktorych każdy zawiera trzy 45-minutowe wykłady teoretyczne, odniesienia do rekomendowanych publikacji naukowych, grupy dyskusyjne, oraz sesje on-line z prezentacją przypadków klinicznych. Organizator udostępnił próbną wersję zawierającą wybrany moduł z tegorocznej edycji kursu. Proszę o zapoznanie się z warunkami udziału w kursie oraz prezentacją całego wydarzenia zamieszczoną tutaj.