29
03.2018

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji III Wydanie

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecie wydanie Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie, 2018

Załączniki:
Pobierz plik (White Book 2018.pdf)White Book 2018.pdf[ ]4532 kB
18
03.2018

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (III Edycja): 2018

2 maja 2018 w Wilnie, podczas XXI Kongresu ESPRM nastapi oficjalne ogłoszenie III Edycji Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Szczegóły w newsletterze. 

14
03.2018

Program naukowy 12 Kongresu ISPRM: Paryż: 8-12 lipca 2018

Kliknij na ten tekst, by otworzyć ramowy program naukowy 12 Kongresu ISPRM: Paryż: 8-12 lipca 2018
NB: program ma charakter wstępny i dlatego mogą jeszcze w nim zachodzić zmiany.

14
03.2018

Program naukowy 21 Kongresu ESPRM: Wilno: 1-6 maja 2018

Kliknij na ten tekst, by otworzyć interaktywny program naukowy 21 Kongresu ESPRM, 1-6 maja 2018, Wilno

NB: program ma charakter wstępny i dlatego mogą jeszcze w nim zachodzić zmiany. 

01
03.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation

Inicjatywa Cochrane Rehabilitation łączy osiagnięcia naukowe śrowiska rehabilitacji i zastosowania praktyczne.

Nanjowszy newsletter Cochrane Rehabilitation ogłasza ostatnie wyniki przeglądów systematycznych i metaanaliz:

Ćwiczenia lecznicze w chromaniu przestankowym: zastosowanie ćwiczeń u osób dorosłych z chromaniem przestanowym powoduje wydłużenie bezbólowego i maksymalnego dystansu marszu, prawdopodobnie nie ma wpływu na wskaźnik kostka-ramię. Nie jest pewne czy ćwiczenia wpływają na przeżywalność i ilość amputacji kończyn.

Leczenie osóbz meczliwością w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego (SLA): Nie jest pewne, czy zastosowanie modalfinilu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń z obciążeniem i magnetycznej sytumacji mózgu sa bezpiecznymi i skutecznymi metodami leczenia męczliwości u osób z SLA.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tCDS) w afazji po pierwszym udarze: tCDS zastosowana u osób z afazją w nastepstwie pierwszego epizodu udarowego ma ograniczony lub pomijalny wpływ na zdolności komunikacji werbalnej.   

Trening wydolnościowy u osób po urazowym uszkodzeniu mózgu: Programy ćwiczeń aerobowych poprawiają wydolność fizyczną osób po urazowym uszkodzeniu mózgu. Nie jest pewne, czy wpływają na nastrój, męczliwość i funkcje poznawcze, nie jest także określony ich profil bezpieczeństwa.