17
09.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation (wrzesień 2018)

W najnowszym newsletterze Cochrane Rehabilitation znjadują się aktualizacje dowodów naukowych istotne dla rehabilitacji, zgodne z metodyką Cochrane.

Czytamy między:

Czy informacja zwrotna na temat aktywności fizycznej może poprawić chęć uczestniczenia w ćwiczeniach u osób po udarze mózgu?

Udar mózgu należy do głównych przyczyn niepełnosprawności. Do oczekiwanych istotnych efektów rehabilitacji osób po udarze mózgu należą promocja poprawy funkcjonalnej i zapobieganie wtórnym epizodom naczyniowym. Regularna aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych strategii zdrowia dla populacji ogólnej i powinna być stosowana także wobec osób po udarze mózgu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom starszym co najmniej 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności tygodniowo. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zalecane jest uprawianie aktywności fizycznej w celu poprawy równowagi i zapobiegania upadkom przez przynajmniej 3 dni w tygodniu. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia im dostosowanie się do tych zaleceń rekomenduje się utrzymanie aktywności fizycznej w stopniu na jaki pozwalają na to możliwości i warunki. Obecnie dostępne są na rynku różnego rodzaju monitory aktywności fizycznej m. in. aplikacje na smartfony. Ich celem jest optymalizacja aktywności fizycznej użytkowników. Celem Systematycznego Przeglądu Cochrane było badanie, czy istnieją wiarygodne dowody na skuteczność takich urządzeń w populacji osób po udarze mózgu. 

Organiczna ilość i niska jakość zidentyfikowanych publikacji uniemożliwiła Autorom wyciągnijcie wniosków opartych na mocnych dowodach. Wydaje się, że używanie monitorów aktywności w celu dostarczenia użytecznej informacji zwrotnej na temat aktywności fizycznej nie może samo w sobie zwiększyć poziomu aktywności fizycznej u osób z udarem. Biorąc pod uwagę złożoność czynników zakłócających, dalsze badania powinny skupić się na określeniu, czy monitory aktywności mogą zapewnić wartość dodaną do strukturalnych programów modyfikujących zachowania zdrowotne mające na celu poprawę aktywności fizycznej. 

 

14
08.2018

Bliski termin zgłąszania sie na Europejski Egzamin specjalizacyjny z rehabilitacji medycznej

30 września 2018 mija termin zgłoszeń na egzamin na stopień Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) świadczący o uzykaniu kompetencji zawodowych specjalisty rehabilitacji na poziomie europejskim. Jest to egzamin organizowany przez Europejską Radę Medycny Fizykalnej i Rehabilitacji (Eurpean Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) o charakterze dopełniającym do krajowego tytułu specjalisty. Egzamin przeznaczony jest wyłaczenie dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. Posiadanie tytułu nie przynosi dodoatkowych uprawnień zawodowych, jednak jest powszechnie rozpoznawane przez zagranicznych pracodawców jako śiwdectwo konkretnych kwalifikacji specjalistycznych. 

Tegoroczna edycja egzaminu zaplanowana jest na 24 listopada 2018.

Czytaj dalej na temat egzaminu tutaj i tutaj.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie proszone są o konkat mailowy z krajowym menedżerem EBPRM:

Piotr Tederko MD PhD FEBPRM
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Rehabilitacji
Barska 16/20 
02-315 Warszawa
e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mobile phone: +48506663718
13
08.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation: Użyteczność wczesnej interwencji (mobilizacji lub ćwiczeń czynnych) u osób dorosłych na oddziale intensywnej terapii

Określenie “Post-intensive care syndrome” stosowane jest do niepełnosprawności będącej konsekwencją intensywnego leczenia, jak i stanu zdrowia przynoszącej jej potrzebę. W jego skład wchodzą zaburzenia funkcji poznawczych, psychicznych i fizycznych wpływające na jakość życia. Najnowszy przegląd Cochrane podsumowuje aktualne dowody na skuteczność i bezpieczeństwo wczesnej interwencji, w tym mobilizacji i / lub ćwiczeń czynnych u pacjentów cierpiących z powodu takich objawów.

Przegląd analizuje wyniki czterech randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 690 uczestników. Stwierdzono występowanie korzyści w zakresie powrotu do samodzielności i funkcjonalnej i poprawy dystansu marszu u osób korzystających z takich interwencji mimo istnienia ograniczeń jakości wyników wynikającej ze zróżnicowania metodologicznego badań. Czytaj więcej

05
07.2018

Nagroda European Academy of Rehabilitation Medicine - 2018

Już dziś lekarze Rehabilitacji Medycznej, i inni profesjonaliści z zakresu zdrowia pracujący w rehabilitacji medycznej mogą ubiegać się o doroczną nagrodę o wartości 1200 euro. Nagroda przyznawana jest za prace badawcze w dziedzinie rehabilitacji, medycyny fizykalnej lub (re-)integracją społeczną osób niepełnosprawnych.

Organizatory dopuszczają prace w postaci cyklu jednego lub więcej artykułów, z których przynajmniej jeden został opublikowany w recenzowanym czasopiśmie dotyczącym rehabilitacji.

Język pracy: angielski lub francuski

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2018

Uwaga: nagroda uwzględnia dodatkowo zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania do kwoty do 450 euro

Szczegółowe wymogi znajdziesz tutaj

13
06.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation - czerwiec 2018

Przegląd najnowszych osiągnięć Cochrane rehabilitation

Zaburzenia gałkoruchowe w nastepstwie nabytego uszkodzenia mózgu

Nabyte uszkodzenie mózgu może prowadzić do zaburzeń ruchomości gałek ocznych (zez, zaburzenia skojarzonego spojrzenia, oczopląs i inne). Na podstawie najnowszego przeglądu Cochrane powołującego 5 publikacji można stwierdzić, że interwencje zmierzające do aktywacji mechanizmów kompensacyjnych poparte są dowodami na podstawie nieliczcznej badanej grupy, przy czym nie jest jasne, czy zastosowane działania przynoszą trwały efekt. Spośród interwencji farmakologicznych podawanie gabapentyny i 4-aminopirydyny może redukować oscylacyjne ruchy gałek ocznych i poprawiać ostrość wzroku. Terapia toksyną botulinową może przyspieszyć wycofywanie się efektu podwójnego widzenia u osób z porażeniem nerwu odwodzącego. Ze względu na małą ilośc publikacji i ich organiczenia metodologiczne istnieje potrzeba większej ilośc badań wspierających terapie mające na celu poprawe funkcji gałkoruchowej u osób z nabytym uszkodzeniem mózgu.
Czytaj dalej.

Akupunktura po udarze mózgu

Na podstawie najnowszego przegladu Cochrane aktualizującego dowody na skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury u osób po udarze mózgu niski poziom metodologiczny analizowanych publikaci sprawia, że nie można potwierdzić pozytywnego efektu akupunktury w postaci poprawy przeżywalności i funkcjonowania osób po udarze mózgu. Akupunktura jest dobrze tolerowana przez osoby po udarze mózgu i rzadko objawy uboczne sa przesłanka do przerwania terapii.

Czytaj dalej.