09
05.2019

Rehabweek Torono 24-28 czerwca 2019

 Tegoroczną edycję cyklicznej imprezy naukowej REHABWEEK poświęconej mozliwościom i wyzwaniom w rehabilitacji współorganizuje sześć towarzystw naukowych poświęconych fascunującej problematyce technologii wspomagających funkcjonowanie i zaawansowanym technologiom rehabilitacyjnym:

 • International Consortium on Rehabilitation Robotics (ICORR)
 • International Industry Society in Advanced Rehabilitation Technology (IISART)
 • International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS)
 • American Congress of Rehabilitation Medicine Conference (ACRM)
 • Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA)
 • International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO Canada) 

Do 15 maja 2019 otwarta jest możliwość nadsyłania abstraktów (kliknij tutaj by zgłosić pracę)

Rejestracja uczestników otwarta jest do 23 czerwca 2019. 

30
04.2019

Europejski Kongres Rehabilitacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS): 20-22 czerwca 2019, Ljubljana, Słowenia

Dostępne sa jeszcze miejsca na Europejskim kongresie Rehabiliacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS)

Aby się zarejestrować klinknij tutaj

Program kongresu charakteryzuje się bogatą ofertą kursów

TEACHING COURSES

Both Teaching Courses will be organised on Thursday, June 20. For more information on the programme of the Teaching Courses, click here

Teaching course – Falls in MS

Aim: To provide an overview of issues related to falls in MS.

Steps: The teaching course will start with the question about balance problems in the earliest stages of MS and explore the underlying psychological factors relevant to issues about falling/near falling in PwMS. Balance issues will be explored in depth. We will wrap up with presentations about how to prevent and how to manage falling.

Teaching course – Upper Extremity & Modern Technology

Aim: to provide an insight into the issues about rehabilitation of the upper limb by considering the use of modern technology.

Steps: The course will focus on the following topics; motor control upper limb by considering pathophysiology of upper limb control /movement disorders in MS / the role of trunk in the use of the upper limb / robot-based arm therapy, including a presentation about clinical hand assessment tools. The presentations will set the stage to introduce an overview of current advanced robot rehabilitation systems with an emphasis on upper extremity. Examples of the use of the ArmeoSpring and BIMEO will be presented.

PhD SESSION

A special programme for PhD Students takes place on Thursday, June 20. The goal of this programme especially for PhD students is to network and to have the opportunity to share knowledge with other PhD students and a panel of experts. We encourage PhD students at all stages of their PhD career to attend. Who knows, you may kickstart a new collaboration, get valuable inputs to your research project, or get the perfect idea for a Postdoc project!

In short, the session will feature:

 • Catchy and interesting pitches (3 minutes) from participating PhD students on their PhD project. This serves as a perfect network starter and provides a great overview of the research activities going on in (and maybe beyond) Europe.
 • In-depth presentations from 6 PhD students (15 minutes including feedback from expert panel and discussion). NB. the first 6 PhD students applying for this will be given the opportunity.

The PhD session is free for RIMS-members (center or individual) and € 30,- for non-members. Registration should be done through the website of the RIMS conference (tick the PhD Student Session when you register). If you have already registered for the Conference and did not tick the PhD Student Session, then do not despair – just send an email toTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deadline for registration is May 20. More information will follow, when we have the full overview of participants and presenters.

NURSE TRAINING PROGRAMME

A nurse training programme is scheduled for Thursday, June 20 from 11:00 - 15:00 (lunch included). Registration through the conference website is obligatory but no registration fee applies.

Preliminary Programme

11.00 - 11.30 

Immunology in small words 

11.30 - 12.00

Immunological and strategic difference between tanks and bombs

12.00 - 12.30

Importance of multidisciplinary perspective and patient activation programmes

12.30 - 13.30 

Lunch Break

13.30 - 15.00

Experience expert opinion: my life with MS and my expectations of an MS-nurse

SPECIAL INTEREST GROUPS (SIG’s)

On Thursday June 20, RIMS' Special Interest Groups will meet. Conference attendees are invited to attend one of the SIG meetings. The meetings are free of charge, but registration is mandatory.

The Special Interest Groups aim to promote research and improve the management of persons with MS and their caregivers. There are currently 6 SIGs:

 • Mobility
 • Occupation
 • Psychology& Neuropsychology
 • Bladder, Bowel & Sexuality
 • Communication & Swallowing
 • Patient Autonomy

Find out more on the SIG Meetings by clicking on this link.

23
04.2019

XXII Europejski kongres Medycyny Fizykalnej i rehabilitacji: Belgrad 1-6 maja 2020

Zapraszamy na stronę Interentową Kongresu

Wkrótce tu będzie można się zarejestrować

Tu można zgłosić abstrakt wystąpienia

23
04.2019

Europejski kurs dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej – ESM: Marsylia 1-12 lipca 2019

W dniach 1-12 lipca odbędzie się w Marsylii 20 edycja kursu przeznaczonmego dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej European School Marseille  on Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology. To renomowane wydarzenie edukacyjne akredytowane jest przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM) i popierane przez Zarząd Główny PTReh.

Organizatorzy oferują maksymalnie dwa miejsca dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM. Osobom zakwalifikowanym zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik - pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:

1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)

2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:

1) kandydat dokonuje rejestracji na  pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.

2) kandydat przygotowuje dokumenty w języku angielskim:

 • list motywacyjny*
 • CV*
 • rekomendację z macierzystego ośrodka, w którym odbywa specjalizację * (konieczne w przypadku ESM)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy  (do pobrania poniżej)

pod adres krajowego menedżera EBPRM:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed 16.05.2019 godz. 24.00

(* - dokumenty oznaczone gwiazdką mają być w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane)

 3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)

4) Terminem głosowania nad kandydaturami  jest 26.05.2019 godz. 24.00

5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów

5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed 31.05.2019

6)  krajowy menedżer  wysyła dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt

7) Organizatorzy uprzedzają osoby zakwalifikowane na kurs o konieczności przesłania im kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

16
04.2019

Nowości Cochrane Rehabilitation - kwiecień 2019

Czy skuteczność paracetamolu przewyższa placebo u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego i kolanowego?

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego lub kolanowego jest rozpowszechnionym stanem, w którym objawy takie jak ból i sztywność istotnie pogorszają funkcjonowanie i jakość życia. Ból jest najczęstszym i uciążliwym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów, a skuteczna redukcja bólu jest podstawą jego leczenia.

Paracetamol hamuje produkcję prostaglandyn będących mediatorami gorączki, bólu i stanu zapalnego. Chociaż jego działanie przeciwzapalne jest słabsze niż np. niesterydowych leków przeciwzapalne (NLPZ). Paracetamol wykazuje również mniej objawów ubocznych, zwłaszcza u osób z ryzykiem owrzodzenia przewodu pokarmowego, i dlatego obecne wytyczne zalecają stosowanie paracetamolu jako leku przeciwbólowego pierwszego rzutu w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego. Istnieją jednak świeże donisienia wskaujące, że paracetamol nie przynosi efektów lepszych niż placebo w zakresie poprawy bólu, funkcji lub jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego.

Pytanie badawcze aktualnego przeglądu Cochrane autorstwa Leopoldino i wsp. brzmi, czy paracetamol zapewnia klinicznie istotne korzyści w leczeniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego, czy też – przeciwnie - jego działanie jest porównywalne z efektem placebo. Przegląd opiera się na dziesięciu wysokiej jakości badaniach porównujących paracetamol z placebo, z udziałem 3,541 uczestników z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego. Zastosowana dobowa dawka paracetamolu wynosiła od 1,95 do 4 g. Obserwowano efekty lecznicze i niepożądane przez okres od 3 tygodni do 3 miesięcy. Synteza wyników wykazała, że niezależnie od podanej dawki, paracetamol odpowiadała za jedynie minimalną poprawę w zakresie bólu i funkcjonowania u chorych  na zwyrodnienie stawu biodrowego. Stwierdzono ponadto, większa liczbe zdarzeń niepożądanych, w tym poważnych efektów ubocznych, odstawienia leku z powodu zdarzeń niepożądanych i przypadków podwyższenia wyników testów laboratoryjnych wskazujących na uszkodzenie wątroby. Niewielka liczba zgłoszonych zdarzeń niepożądanych uniemożliwia potwierdzenie ryzyka efektów niepożądanych paracetamolu w porównaniu z placebo.

Wyniki tego przeglądu mają bardzo istotne znaczenie dla praktyki klinicznej i wskazują na potrzebę rewizji wytycznych dotyczących zalecenia stosowania paracetamolu w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego. Podważalny efekt przeciwbólowy paracetamolu powinien zwrócić uwagę na inne skuteczne metody leczenia bólu, w tym interwencje związane ze stylem życia, takie jak modyfikacja aktywności fizycznej, utrzymanie należnej masy ciała, których korzyści są wspierane przez wysokiej jakości dowody.


Czy ćwiczenia są korzystne w rdzeniowym zaniku mięśni typu 3?

Rdzeniowy zanik mięśni  jest autosomalnie uwarunkowaną chorobą neurodegeneracyjną dziedziczoną w sposób recesywny spowodowaną mutacją genetyczną w genie SMN1 ( locus 5q11.2-q13.3). Charakteryzuje się zwyrodnieniem motoneuronów alfa rdzenia kręgowego, co prowadzi do postępującego osłabienia mięśni proksymalnych, męczliwości, skoliozy, zaburzeń odżywienia, powikłań oddechowych i poważnych ograniczeń funkcji. Wytyczne zalecają stosowanie standaryzowanych programów ćwiczeń opartych na zasadzie FITT (Frequency,’ ‘Intensity,’ ‘Time,’ ‘Type’), uwzględniających stopniowy przyrost obciążeń.

Celem omawianego przeglądu Cochrane była ocena efektów ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną u osób z SMA typu 3 i opisanie efektów ubocznych tej interwencji. Szczególne elementy oceny wydolności uwzględniały: dystans marszu, wydolność wysiłkową, zmęczenie, jakość życia, sprawność funkcjonalną i siłę mięśniową. Do badania zakwalifikowano jedno randomizowane kontrolowane badanie obejmującego 14 pacjentów z SMA typu 3 leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Autorzy porównali skuteczność 6-miesięcznego programu ćwiczeń realizowanych w warunkach domowych połączonego z treningiem na ergometrze leżącym z normalną opieką. W analizowanej pracy trening siłowy składał się z trzech setów 5-6 ćwiczeń koncentrycznych, izometrycznych lub wykonywanych w odciążeniu z intensywnością od 60% do 80% maksymalnej siły podczas pojedynczego powtórzenia wykonywanych 3 razy w tygodniu, oraz treningu ergometrycznego przez 30 minut 5 razy w tygodniu na poziomie intensywności 5-7/10 ze zwiększaniem obciążeń co 2 tygodnie według wytycznych FITT.

Biorąc pod uwagę niską lub bardzo niską wiarygodność uzyskanych wyników, nie można orzec, czy proponowany program ćwiczeń jest korzystny lub szkodliwy dla osób z SMA typu 3. Zagadnienie wymaga kontynuacji badań wysokiej jakości.