02
11.2017

XXI KONGRES ESPRM: Przedłużenie terminu nadsyłania streszczeń

Termin nadsyłania streszczeń na XXI Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (1-6 maja 2018, Wilno) został przedłużony do 12 listopada 2017 roku

30
10.2017

Sesja Cochrane Rehabilitation na 21 Kongresie ESPRM (Wilno, 2018)

Wtrakcie 21 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji planowanego w Wilnie na okres 1-6 maja 2018 zorganizowana będzie specjalna sesja oraz warsztaty Cochrane Rehabilitation. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wystąpień na sesję. Przedłużono termin zgłaszania prac do 12 listopada 2017. Czytaj więcej w newsletterze

26
10.2017

ISPRM bliżej ONZ

Dzięki staraniom działającej od 2015 roku grupy roboczej złożonej z przedstawicieli specjalistów lekarzy medycyny fizykalnej i rehabilitacji w osobach profesorów Johna Melvilla, Sama Wu, Bryana O'Younga oraz profesor Linamary Batistelli udało się sfinalizować wielomiesięczne starania dzięki którym Międzynarodowe Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM), którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Rehabilitacji uzyskało status organizacji pozarządowej w Konferencji Państw Stron Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Nawiązanie tego typu formalnych relacji między ISPRM i ONZ pozwoli skuteczniej wypełniać społeczną rolę jaką odgrywa Towarzystwo względem społeczności osób z niepełnosprawnością. Więcej w newsletterze ISPRM.

13
10.2017

12 października Światowym Dniem Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

Miliony osób na całym świecie cierpi z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów.  Światowy Dzień Choroby zwyrodnieniowej stawów  ma za zadanie propagować świadomość w zakresie problematyki funkcjonalnej dotyczącej osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w kontekście znaczenia wczesnego trafnego rozpoznania dla efektywnego leczenia. Stanowi okazję dla analizy i weryfikacji  diagnostycznych i leczniczych strategii w kontekście współczesnych osiągnięć nauki i zmieniających się potrzeb pacjentów wynikających z uwarunkowań epidemiologicznych, demograficznych i społeczno-kulturowych.

ESPRM jest zaangażowane w społeczne i naukowe działania na rzecz osób chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Przykłady obejmują działalność kierowanego przez prof. Fitnat Dincer  Komitetu Specjalnych zainteresowań naukowych chorób mięśniowo-szkieletowych  , wytyczne w zakresie roli medycyny fizykalnej i rehabilitacji w profilaktyce, leczenia i monitorowania pacjentów z chorobami układu mięsniowo-szkieletowego opracowane wspólnie z Sekcją UEMS-PRM, oraz specjalną sesję naukową organizowaną wspólnie z European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases i International Osteoporosis Foundation w ramach 21 Kongresu Towarzystwa w Wilnie w 2018 roku

Więcej w z specjalnym newsletterze ESPRM

05
10.2017

6 października – Światowy Dzień Porażenia Mózgowego

Światowy Dzień Porażenia Mózgowego  to inicjatywa poświęcona ludziom żyjącym z konsekwencjami tego uszkodzenia oraz ich rodzinom. Specjalne działania w ramach obchodów Światowego Dnia Porażenia Mózgowego podjęte są w ponad 60 krajach. 

Porażenie Mózgowe to grupa nieodwracalnych zaburzeń funkcji ruchu i postawy ciała, którym towarzyszą różnie wyrażone dysfunkcje czuciowe, umysłowe, dotyczące narządów zmysłów, postrzegania, przemieszczania się, kończyn górnych. Deficyty ruchowe u osób z porażeniem mógowym to nie tylko trudności z wykonaniem, ale także planowaniem i koordynacją ruchu. Istnieje potrzeba szerokiego spektrum terapii skupionych na spełnieniu potrzeb funckjonalnych. Wieloprofesjonaly zespół terapeutyczny musi realizować zorientowany na cel proram terapeutyczny dążąc do poprawy uczestniczenia pacjenta we wszystkich obszarach życia.

ESPRM jest zaanagażowane w działania naukowe i społeczne na rzecz osób z mózgowym porażeniem. Przykłady tych aktywności obejmują działania podejmowane w ramach Komitetu specjalnych zainteresowań naukowych Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji dla Dzieci, publikację wytycznych na temat roli specjalisty rehabilitacji w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym (wraz z Sekcją UEMS-PRM), a także specjalną sesję naukową w ramach 21 Kongresu Towarzystwa w Wilnie w 2018 roku.

Czytaj więcej w specjalnym newsletterze ESPRM