08
06.2020

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu: wczesna rejestracja – uzupełnienie informacji

Informuję, że 20 czerwca 2020 upływa termin wczesnej rejestracji na  Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji  (który odbędzie się 27 listopada 2020 r.) Korzyścią z wczesnej rejestracji jest możliwość skorzystania z symulatora egzaminu (pozwalającego się zapoznać z forma egzaminu, jak i treścią ujawnionych pytań z egzaminów z lat 2009 - 2013).

Kandydaci, którzy zarejestrują się do 20 czerwca 2020, otrzymają do końca czerwca szczegółowe instrukcje pocztą elektroniczną, w celu uzyskania dostępu do symulatora egzaminu. Pozostałym kandydatom (zarejestrowanym później) dostęp do symulatora egzaminu będzie udzielony pod koniec października.

Szczegóły dotyczące procesu rejestracji dostępne na bieżącej stronie w artykule z dnia 06.05.2020

Z uszanowaniem,

Piotr Tederko

01
06.2020

Nowości Cochrane Rehabilitation - maj 2020

Terapia poznawczo-behawioralna osób cierpiących z powodu szumów usznych

Szumy uszne to wrażenie odbioru dźwięku przy braku zewnętrznego źródła. Objawy opisywane sa jako dźwięk dzwonka, syczenia, bzyczenie, gwizdanie czy skomlenie. Występowanie subiektywnego szumu w uszach szacuje się na 21% w ogólnej populacji dorosłych i do 30% u osób w wieku powyżej 50 lat. Chociaż przyczyna szumów usznych jest złożona, istnieje zgodność co do roli nieprawidłowej aktywności nerwowej i/lub zaburzeń przekaźnictwa w drogach słuchowych i innych obwodach neuronalnych mózgu. Przewlekłe szumy uszne powodują bezsenność, zaburzają zdolności poznawcze (koncentracja, pamięć), funkcje komunikacji, interakcje społeczne oraz powodują negatywne stany emocjonalne (lęk, depresja). Opracowano szereg metod leczenia, od interwencji psychologicznych (poradnictwo, relaksacja, modyfikacja postrzegania szumów usznych, terapie poznawczo-behawioralne), wzbogacania słuchowego (dźwięk), farmakoterapii, elektroterapii i stymulacji magnetycznej, jednak brak jest dowodów na skuteczność terapii powodujących redukcję zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych szumów usznych konsekwencje w stopniu istotnie poprawiającym jakość życia.

Terapia poznawczo-behawioralna ułatwia identyfikację i modyfikację dysfunkcyjnych myśli, zachowań i emocji związanych z szumami usznymi. Autorzy omawianego przeglądu Cochrane oceniali wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na jakość życia związaną z szumami usznymi, objawy depresji, lęku, negatywną interpretację szumów usznych i działania niepożądane terapii u dorosłych.

Przegląd objął 28 badań (głównie z Europy) opublikowanych przed listopadem 2019 r., w których uczestniczyło ogółem 2733 pacjentów. Kryteria kwalifikacyjne obejmowały przewlekły szum usznego (doświadczany przez co najmniej 3 miesiące) wiek powyżej 18 lat. Uwzględniono randomizowane badania porównujące terapię poznawczo-behawioralną (prowadzoną w szpitalu lub w sposób zdalny przez 3 do 22 tygodni) z brakiem leczenia, opieką audiologa, adaptacją do szumów usznych i innymi metodami eksperymentalnymi (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, elektrostymulacja lub elektromagnetostymulacja, biologiczne sprzężenie zwrotne).

Porównując terapię behawioralną poznawczą z grupą nieleczoną, stwierdzono obecność słabych dowodów na poprawę jakości życia związanej z szumami usznymi (pod koniec leczenia). Dochodziło również do nieznacznej redukcji depresji i lęku. Odnotowano niewiele działań niepożądanych lub ich brak. W porównaniu z opieką audiologiczną, terapią adaptacji do szumów usznych i innymi rodzajami leczenia terapia poznawczo-behawioralna prawdopodobnie zmniejsza negatywny wpływ szumów usznych na jakość życia (dowody o jakości niskiej do umiarkowanej). Dowody dotyczące wpływu na depresję, lęk i ogólną jakości życia były mniej pewne. Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w zakresie działań niepożądanych.

Nie obserwowano znaczącej różnicy w skuteczności pomiędzy terapią poznawczo-behawioralną prowadzoną w bezpośrednim kontakcie i w sposób zdalny. Podobnie nie było różnicy pomiędzy terapią indywidualną i grupową. Autorzy stwierdzili również, że wyniki odnoszą się do wszystkich osób z szumami usznymi, niezależnie od tego, czy mają ubytek słuchu.

Terapia poznawczo-behawioralna może skutecznie zmniejszać negatywny wpływ szumów usznych na jakość życia. Brak jest jednak dowodów na skuteczność długoterminową, tj. w okresie przynajmniej 6 - 12 miesięcy obserwacji. Istnieją dowody na rzadkie występowanie działań niepożądanych terapii u dorosłych z szumem usznym jednak ta kwestia wymaga dalszych badań. Terapia poznawczo-behawioralna szumów usznych może mieć niewielką dodatkową korzyść w zmniejszaniu objawów depresji, chociaż jakość dowodów w tej sprawie jest niepewna. Istnieją ograniczone dowody na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w szumach usznych w zakresie redukcji lęku, poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem i negatywnej interpretacji szumów usznych.

W przyszłych badaniach należy dokładnie formułować pierwotne punkty końcowe, wielkość efektu próby, informacje o skutkach ubocznych i metody monitorowania działań niepożądanych. Autorzy zalecili, aby przyszłe badania uwzględniały oświadczenie stanowisko SPIRIT podczas projektowania protokołów badań, obliczania wielkości badanej grupy (z analizą mocy próby) oraz stanowisko CONSORT w zakresie raportowania wyników. Konieczne jest również badanie długoterminowej skuteczności (efekt pomiędzy 6 - 12 miesięcy) terapii poznawczo-behawioralnej szumów usznych i wpływu sesji przypominających na zwiększenie skuteczności i / lub opóźnienie lub zapobieganie nawrotom.

 

 

Interwencje zdrowotne i zatrudnienie bezrobotnych poszukujących pracy

Omawiany przegląd Cochrane ma na celu ocenę, czy interwencje zdrowotne mają wpływ na uzyskanie zatrudnienia przez bezrobotnych poszukujących pracy.

Wśród bezrobotnych odnotowano wyższe wskaźniki zarówno śmiertelności, jak i zachorowalności, w porównaniu do osób zatrudnionych. Ponadto ponowne zatrudnienie jest pozytywnie skorelowane z samooceną zdrowia i jakością życia. Pogorszenie stanu zdrowia i postrzegania zdrowia przez osoby bezrobotne może hamować ponowne zatrudnienie i redukować efektywność poszukiwania pracy.

W przeglądzie uwzględniono 15 randomizowanych badań kontrolowanych, w których prxebadano skuteczność 16 interwencji zastosowanych u 6397 bezrobotnych. Interwencje obejmowały terapię poznawczo-behawioralną, ćwiczenia fizyczne, doradztwo zdrowotne i konsultacje, lub łączyły terapię i szkolenie zawodowe. Średni wiek uczestników wynosił 38 lat.

Autorzy konkludują stwierdzeniem brakiem pewności, że w porównaniu z brakiem działań, interwencje terapeutyczne w przypadku osób bezrobotnych i poszukujących pracy zwiększają szansę zatrudnienia w perspektywie długoterminowej, chociaż średni okres obserwacji wynosił 4 miesiące. Autorzy zalecają prowadzenie badań z dłuższym okresem obserwacji ze względu na obiecujące perspektywy skuteczności i potrzebę wsparcia.

20
05.2020

ISPRM - webinar Rehabilitacja Pulmonologiczna w COVID-19: doświadczenia z Włoch i USA

Mam przyjemność przekazać Państwu zaproszenie Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) na webinar z rehabilitacji pulmonologicznej w COVID-19 zaplanowane na piątek 21. maja 2020, godz. 14.00-15.00. Aby dołączyć proszę kliknąć powyższy link. Doświadczenia z poprzedniego webinaru ISPRM  wskazuje, że wskazane jest wcześniejsze zarejestrowanie się. 

W trakcie spotkania odbęda się wykłady o następującej tematyce:

Richard Novitch
1. Krótki wstęp do rehabilitacji pulmonologicznej wraz z omówieniem patofizjologii.
2. Podobieństwa i różnice rehabilitacji pulmonologicznej w przewlekłej chorobie płuc i zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19.
3. Podstawowe zabiegi terapeutyczne, tlenoterapia, prowadzenie dokumentacji.

Federica Gamna
1. Charakter i nasilenie zaburzeń funkcji oddechowej u pacjentów z COVID-19.
2. Wybór intrwencji w róznych stadiach rehabilitacji
3. Ocena rozwoju niewydolności oddechowej pacjentów z COVID-19.

O wykładowacach: 

Richard Novitch MD 
Pulmonolog. Dyrektor Rehabilitacji Pulmonologicznej Burke Hospital, Nowy Jork, USA
 
After completing pulmonary fellowship training I came to the Burke Rehabilitation Hospital 31 years ago. I trained in internal medicine and pulmonary medicine at the University of Medicine and Dentistry in Newark, New Jersey. I was previously a faculty member in Pulmonary Disease, Department of Internal Medicine at Weill Cornell Medical College and am currently an Assistant Professor of Physical Medicine and Rehabilitation at the Albert Einstein College of Medicine. I fell in love with the field of pulmonary rehabilitation and found that we were able to make a profound difference in the lives of individuals struggling with chronic lung disease as well as recovering from acute lung disease. We have inpatient and outpatient cardiac and pulmonary rehabilitation programs of which I am the medical director. I am a member of the American Thoracic Society (ATS) and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR). My research interest is developing behavior change interventions in patients with chronic lung disease in order to improve exercise adherence and outcomes in pulmonary rehabilitation.
 
Federica Gamna MD
Specjalista rehabilitacji medycznej. Szefowa Oddziału Kompleksowej Rehabilitacji Ośob Nepełnosprawnych. Konsultantka w zakresie kryzzysu COVID-19. San Luigi Gonzaga University Hospital, Turyn, Włochy
Federica Gamna is the Manager of Specialistic Medical Area and head of complex disability rehabilitation department of San Luigi Gonzaga University Hospital in Turin.
She has been working in the field of rehabilitation for neurological, cardiac and respiratory disabilities in the last 30 years and founded the first complex disability rehabilitation department in Italy. She has been an active member of the Italian Scientific Society for Physical and Rehabilitation medicine (SIMFER) being responsible for 6 years for the complex rehabilitation section and today for the cardiac and respiratory section. She is a technical consultant for Covid-19 crisis within the Piedmont medical taskforce advising the regional government and is part of a team currently involved in a randomized controlled trial whose aim at investigating the electrical stimulation therapy on physical function in patients with Covid-19 Pneumonia.

:

 

18
05.2020

22 Kongres ESPRM Belgrad 19-23 września 2020

22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji jest przeniesiony na okres 19-23 września 2020 i program wzbogacono o sesję "Covid-19 Epidemic and Physical and Rehabilitation Medicine", do której abstrakty można nadsyłać do 15 czerwca 2020. 

Ważne linki:

Program ramowy Kongresu

Rejestracja i opłaty

Załączniki:
Pobierz plik (Belgrad. Congress Presidents Letter.pdf)Belgrad. Congress Presidents Letter.pdf[ ]439 kB
06
05.2020

Webinar ISPRM: GLOBAL SITUATION OF PM&R DURING COVID-19 PANDEMIC

Międzynarodowe Towarzystwo Medcycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) zaprasza do udziału w webinarze poświęconym globalnej sytuacji medycyny fizykalnej i rehabilitacji w obliczu pandemii koronawirusa. Udział w szkoleniu jest rekomendowany wszystkim lekarzom rehabilitacji, w szczególności osobom w trakcie specjalizacji.  

Czas: 8 maja, piątek, godzina 18.00 CEST

Kliknij żeby się zarejestrować

Wśród wykładowców:
prof. Marta Imamura, MD PhD - Brazil
prof. Francesca Gimigliano, MD PhD - Italy
Prof. Mooyeon Oh-Park, MD MS - USA
Prof. Rochelle Dy, MD – USA
Moderator:
dr Manoj Poudel MD – USA/Nepal